Select Grade Level

4 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16399 Distinguishing Loud and Soft in Music Meranaw Activity Sheets View Details
23891 Grade 3 Music (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 3 Semana 3 Pagkilala ka Matunog, Kasarangan, kag Mahinay nga Musika Kinaray-a Modules View Details
23892 Grade 3 Music (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 4 - Semana 6 Dynamics suno sa Kumpas kang Alima Kinaray-a Modules View Details
23893 Grade 3 Music (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 5 : Semana 7-8 Paggamit kang Dynamics sa Binalaybay, Chant, Drama kag Kanta ukon Estorya Pangmusika. Kinaray-a Modules View Details