Select Grade Level

34 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
15147 Kabutihang Dulot sa Pag-aalaga ng Hayop Filipino Teacher's Guide View Details
19760 Pagtukoy sa Wastong Paraan ng Pagpapatubo ng Halamang Ornamental Filipino Learning Material View Details
19761 Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental bilang isang pagkakakitaang Gawain Filipino Learning Material View Details
19762 PAGPILI NG ITATANIM NA HALAMANG ORNAMENTAL Filipino Learning Material View Details
19763 Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Filipino Learning Material View Details
19764 Paghahanda ng mga Itatanim o Patutubuin at Itatanim Filipino Learning Material View Details
19765 Mga Kasanayan at Kaalaman sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental bilang isang pagkakakitaang Gawain Filipino Learning Material View Details
19766 Wastong Pamamaraan sa Paghahanda ng Taniman ng Halamang Ornamental Filipino Learning Material View Details
7226 MISOSA Pangunahing Paraan ng Pagpaparami ng Halamang Ornamental Filipino Learning Material View Details
18747 Ang Bulak nga Tapol Hiligaynon Storybooks View Details
7228 MISOSA Wastong Paraan ng Pagtatanim Filipino Learning Material View Details
7229 MISOSA Mga Uri ng Halamang Ornamental Filipino Learning Material View Details
7232 MISOSA Mga Hakbang sa Paggawa ng Compost/Basket Composting Filipino Learning Material View Details
7234 MISOSA Pagsasapamilihan ng Halamang Ornamental Filipino Learning Material View Details
19525 Zinnia English Learning Material View Details