Select Grade Level

17 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11777 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 3 Filipino Teacher's Guide View Details
11809 Siak ken ti Bantay (The Mountain and I) | Ti Ullaw (The Kite) Ilocano Learning Material View Details
11810 Malong (Malong) | Aldo, ti Superhero (Aldo, the Superhero) Ilocano Learning Material View Details
17727 Si Ken Filipino Learning Material View Details
16737 Unang Baitang na si Mitang Tagalog Learning Material View Details
14987 Kiko at Kakusog Filipino Storybooks View Details
11677 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11967 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11974 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 3 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11975 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 3 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11984 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 4 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11985 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 4 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
17115 Magbasa Tayo: Maikling Kuwento Unang Baitang Filipino Learning Material View Details
14311 Si Kuwaki, ang Kalog na Palaka Filipino Learning Material View Details