Select Grade Level

114 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
5380 Mini Dictionary of Higaonon Common Words Higaonon Teacher's Guide View Details
11782 Basa Pilipinas Teacher's Guide Grade 1 Mother Tongue (Ilokano) Quarter 4 Ilocano Teacher's Guide View Details
16902 Ang umahan ni Tatay Tasyo Sinugbuanong Binisaya Storybooks View Details
11783 Basa Pilipinas Teacher's Guide Grade 1 Mother Tongue (Sinugbuanong Binisaya) Quarter 4 Sinugbuanong Binisaya Teacher's Guide View Details
23304 MOTHER TONGUE Mga Panal-i sa Pagpanag-iya sa Isara nga Ngaran kang Tawo Kinaray-a Modules View Details
23305 MOTHER TONGUE Panal-i sa Ngaran ka Duro nga Tawu nga Nagapanag-iya Kinaray-a Modules View Details
22538 Possessive Pronouns Finahaw Modules View Details
23306 MOTHER TONGUE (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 4 Panal-i sa Ngaran kang Duro nga Tawo Kinaray-a Modules View Details
23307 GRADE 1 MOTHER TONGUE (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 8 Pagkilala kang Aspekto kang Panghulag nga Ginaobra Pa Kinaray-a Modules View Details
2828 Ang Lima ka Managsuon Cebuano Learning Material View Details
23308 MOTHER TONGUE, Kinaray-a Kuwarter 3 - Modyul 3, Pagkilala sa mga Tinaga nga Nagatal-us sa Ngaran kang Tawo Kinaray-a Modules View Details
2829 Ang Tabanog Cebuano Learning Material View Details
23309 MOTHER TONGUE (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 7 Pagkilala kang mga Tinaga nga Nagapakita kang Panghulag Kinaray-a Modules View Details
2834 Ang Sapatos Cebuano Learning Material View Details
2835 Ang Sista ni Sisa Cebuano Learning Material View Details