Select Grade Level

22 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11784 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
16921 Ang Amo ni Emo Filipino Storybooks View Details
16923 Si Ali at ang Kanyang Kaibigang Alimango Filipino Storybooks View Details
6701 BALS Kapaligiran Natin: Alagaan! Filipino Learning Material View Details
17727 Si Ken Filipino Learning Material View Details
17752 Ate Kaybuti Mo Filipino Storybooks View Details
17754 Bukas si Superman na Ako Filipino Storybooks View Details
17755 Doon po sa Amin Filipino Storybooks View Details
17758 Isang araw sa Buhay Ko Filipino Storybooks View Details
17759 Isko Hambugero Filipino Storybooks View Details
17774 Ang Batchoyan sa La Paz Filipino Storybooks View Details
17806 Isang Hiling Filipino Storybooks View Details
11677 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Unang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11967 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details