Select Grade Level

6 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
12925 Filipino 6. Quarter 1, Weeks 1 to 10: Daily Lesson Log Filipino Teacher's Guide View Details
6807 MISOSA Mga Impormasyong Makukuha sa Grap Filipino Learning Material View Details
6821 Pang-uri sa Iba't-Ibang Antas/Pagsulat ng Paghahambing sa Tulong ng Grap o Dayagram Filipino Learning Material View Details
15570 Nabibigyang kahulugan at nakagagawa ng graph para sa mga impormasyong nakalap Filipino Teacher's Guide View Details
14579 ANG MGA NUMERO SA SILID-AKLATAN Filipino Storybooks View Details