EPP: ICT-Understanding MS Word 2007

Learning Material, Learning Guide, Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This learning material will walk the students through the fundamentals of word processing software and prepare them to learn, perform, and understand how to manage their own files, edit and format texts and paragraph, insert bullets and numbering, proofing your document, insert and manipulate objects, set-up page, and finally assist them in printing a document.
Objective
1. Discuss the fundamentals of word processing software.
2. Differentiate MS Word 2007 from other word processing
software.
3. Navigate Word 2007.
4. Familiarize with the Microsoft office features and
buttons.
5. Create, edit, save, open and print a document using
MS Word 2007.
6. Answer the activities accurately.
7. Participate actively in class activities

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
ICT and ENTREPRENEURSHIP
Learners, Students
Naipapaliwanag ang mga panuntunan sa pagmamahagi ng mga dokumento at media file Nakapamamahagi ng mga dokumento at media file sa ligtas at responsableng pamamaraan Naipaliliwanag ang mga panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat Nakasasali sa discussion forum at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan Nagagamit ang advanced features ng isang search engine sa pangangalap ng impormasyon Natutukoy ang angkop na search engine sa pangangalap ng impormasyon Natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinanggalingan nito Nakakapagbookmark ng mga website Naisasaayos ang mga bookmarks Nakagagawa ng diagram ng isang proseso gamit ang word processing tool Nakagagamit ng mga basic function at formula sa electronic spreadsheet upang malagom ang datos Nakasusunod sa usapan sa online discussion forum at chat Nakakapagpost ng sariling mensahe sa discussion forum at chat Nakakapagsimula ng bagong discussion thread o nakakabuo ng sariling discussion group Nakapamamahagi ng media file gamit ang isang file sharing website o sa discussion forum Nagagamit ang word processing tool o desktop publishing tool sa paggawa ng flyer brochure banner o poster na may kasamang nalagom na datos at diagram table tsart photo o drawing Nagagamit ang mga basic features ng slide presentation tool sa pagbuo ng anunsiyo na may kasamang teksto diagram table tsart photo o drawing

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF reader
42 P