PRODED Mga Bahagi ng Aklat

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2014 November 10th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in identifying the various parts of a book as well as using an index.
Objective
1. natutukoy ang mga bahagi ng aklat at ang kahalagahan ng bawat isa (hal. tallan ng nilalaman, indeks)

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Filipino
mga stratehiya sa pag-aaral
Educators
Nabibigyang kahulugan ang mga simpleng mapa.

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

446.81 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
15 pages