Islamic Values Education Grade 6

Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2014 October 27th

Description
Islamic values that would guide learners to be Maka-Diyos, Makabayan, Makakalikasan at Makatao; thereby making them agents in advocating and promoting brotherhood, peace and unity, and justice and equality.
Objective
At the end of Grade I, the learner is expected to demonstrate values of maka-Diyos, makatao, makabayan and makakalikasan based on supplications and life story of Prophet Muhammad from his early childhood days

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pakikipagkapwatao Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Pananalig at Pagmamahal sa DiyosPaninindigan sa Kabutihan
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Department of Education - CO PH
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
142 p.