MISOSA 4 Module 10: Bakit Iba-iba ang Klima at Panahon sa Mundo?

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This is a module aimed to broaden learners' knowledge of the world's climates and develop their skill in comparing weather of places in varying latitudes.
Objective
Nasusuri at Naihahambing ang klima sa ibat-ibang lugar sa daigdig

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Komunidad
Learners, Students
Nauunawaan ang konsepto ng komunidad Naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad Natutukoy ang mga bumubuo ng komunidad Naiuugnay ang tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad sa sarili at sariling pamilya Nasasabi na ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling komunidad pangalan ng komunidad lokasyon malapit sa tubig o bundok malapit sa bayan mga namumuno dito populasyon mga wikang sinasalita atbp Nailalarawan ang sariling komunidad gamit ang mga simbolo sa payak na mapa Nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad Nasasabi ang pagkakapareho at pagkakaiba ng sariling komunidad sa mga kaklase

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
14 pages