MISOSA 4 Lesson 1: Ang Mundo at ang Globo

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This material is composed of lessons aimed to equip learners with the knowledge of the earth and its components as well as the globe and its parts.
Objective
Naipapaliwanag ang konsepto ng globo

Curriculum Information

K to 12
Grade 2, Grade 4, Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino Pamumuhay sa Komunidad
Learners, Students
Nailalarawan ang lokasyon ng pilipinas sa mapa Nailalarawan ang klima ng pilipinas bilang isang bansang tropikal ayon sa lokasyon nito sa mundo Naipaliliwanag ang katangian ng pilipinas bilang bansang archipelago Naipaliliwanag ang teorya sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng pilipinas batay sa teoryang bulkanismo at continental shelf Nakabubuo ng pansariling paninindigan sa pinakapanipaniwalang teorya ng pinagmulan ng lahing pilipino batay sa mga ebidensiya Naipagmamalaki ang lipunan ng sinaunang pilipino Nasusuri ang kabuhayan ng sinaunang pilipino Naipaliliwanag ang mga sinaunang paniniwala at tradisyon at ang impluwensiya nito sa pangarawaraw na buhay Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan Natatalakay ang paglaganap ng relihiyong islam sa ibang bahagi ng bansa Nasusuri ang pagkakapareho at pagkakaiba ng kagawiang panlipunan ng sinaunang pilipino sa kasalukuyan Nakakabuo ng konklusyon tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkabuo ng lipunang at pagkakakilanlang piliipino Natatalakay ang mga produktong at mga kaugnay na hanapbuhay na nalilikha mula sa likas yaman ng komunidad Naipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpatili ng kalinisan ng sariling komunidad Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad Naiuugnay ang epekto ng pagkakaroon ng hanapbuhay sa pagtugon ng pangangailangan ng komunidad at ng sariling pamilya Nakikilala ang mga namumuno sa sariling komunidad at ang kanilang kaakibat na tungkulin Nasasabi ang kahalagahan ng mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad Nakikilala ang mga taong nagaambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad sa ibat ibang aspeto at paraan ei mga pribadong kasapi na tumutulong sa pagunlad ng komunidad Nakapagbigay ng simpleng mungkahi upang palakasin ang tama maayos at makatwirang pamumuno

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
14 pages