MISOSA 4: Ang Grid

Learning Material  |  PDF


Published on 2013 May 15th

Description
This is a module aimed to equip learners with the knowledge of the grid and its use.
Objective
Natatalakay ang gamit ng grid sa paghanap ng lokasyon ng isang lugar.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo
Educators, Learners
Natutukoy ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo sa globo at mapa batay sa absolute location nito longitude at latitude

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.64 MB
application/pdf
Adobe PDF Reader
19 pages