Grade 3 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Kinaray-a) Kuwarter 1 – Modyul 5: Mapag-un nga Lawas, Baratyagun kag Paminsarun: Amligan

Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2023 October 18th

Description
Ang module na ito ay para sa mga Grade 3 na mga mag-aaral na may Kinaray-a mother tongue. Ito ay may topikong naglalayon sa mga mag-aaral na makakagawa ng mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan.
Objective
Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay makakagawa ng mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya
Learners
Nakagagawa ng mga wastong kilos gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan

Copyright Information

Denie June Besquillo Adrias
Yes
Department of Education
USE, COPY, PRINT, REPRODUCE, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.15 MB
application/pdf
13