Grade 1 Edukasyon sa Pagpapakatao (Kinaray-a) Kuwarter 1 – Modyul 5: Semana 5 Hulag kag Orubrahun nga Nagapakita kang Pagpalangga kag Pag-ulikid sa Miyembro kang Pamilya

Modules  |  PDF


Published on 2023 October 18th

Description
Ang module na ito ay para sa mga Grade 1 na mga mag-aaral na may Kinaray-a mother tongue na may topikong naglalayon sa mga mag-aaral na makakatukoy ng mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya, pag-aalala sa mga kasambahay, pag-aalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang maysakit
Objective
Pagkatapos ng topikong ito, ang mga mag-aaral ay makakatukoy ng mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya, pag-aalala sa mga kasambahay, pag-aalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang maysakit

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya
Learners
Nakatutukoy ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya hal pagaalaga sa kasambahay pagaalaga sa nakababatang kapatid at kapamilyang maysakit

Copyright Information

Grace G. Bangoy
Yes
Department of Education
USE, COPY, PRINT, REPRODUCE, Use, Copy, Print

Technical Information

995.39 KB
application/pdf
12