Kakaiba sa Lahat, Walang Kapares

Storybooks  |  PDF


Published on 2023 April 17th

Description
This story is for Grade 6 learners that emphasizes the importance of caring the environment and follow the rules set by the government
Objective
Nakagagamit nang may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman. (EsP6PPP-IIIe-36)
Nakapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas Pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran (EsP6PPP-IIIf-37)

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananalig at Pagmamahal sa DiyosPaninindigan sa Kabutihan
Learners
Napatutunayan na ang ispiritwalidad ay pagpapaunlad ng pagkatao

Copyright Information

Venice Bartolo (venice.bartolo) - La Granja ES, La Carlota City, Region VI - Western Visayas
Yes
Venice Bartolo, SDO-La Carlota City
Use, Copy, Print

Technical Information

25.98 MB
application/pdf