Si Tikboy Tikbalang

Storybooks  |  PDF


Published on 2023 April 18th

Description
This story is for Grade 6 learners that emphasizes the importance of caring the environment and follow the rules set by the government
Objective
Nakagagamit nang may pagpapahalaga at pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang yaman. (EsP6PPP-IIIe-36)
Nakapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas Pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran (EsP6PPP-IIIf-37)

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Petronilo Bartolo (Pet Bartolo) - La Carlota City, Region VI - Western Visayas
Yes
Petronilo R. Bartolo, SDO-La Carlota City
Use, Copy, Print

Technical Information

25.23 MB
application/pdf