GRADE 1 MOTHER TONGUE (Kinaray-a) Kuwarter 3- Modyul 1 Pagkilala kag Pagpain-pain ka mga Tinaga sa Ngaran kang Tawo, Butang, Sapat ukon Lugar

Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2023 February 5th

Description
This learning resource is intended for Grade 1 learners with Kinaray-a Mother Tongue. The topic is classify naming words into persons, places, animals, and things, etc.,
Objective
To classify naming words into persons, places, animals, and things, etc.,

Pagkatapos ka mga Orubrahun sa modyul nga
dya masarangan mo run nga:
 Makilala kag mapain- pain ang mga tinaga sa
ngaran kang tawo, butang, sapat ukon lugar.
 Makilala ang mga detalye sa nabatian nga
estorya.
A. character
B. setting
C. events
 Makalantu ka mga baratyagun kag pag-inugali
kang mga character sa estorya nga nabasa.
 Makilala ang mga parte kang libro.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Mother Tongue
Grammar Awareness
Learners
Classify naming words into persons, places, animals, and things, etc.

Copyright Information

Vanessa C. Catague
Yes
DEPARTMENT OF EDUCATION
Use, Copy, Print, Use, Copy, Print

Technical Information

2.07 MB
application/pdf
23