Filipino 9 Ikalawang Markahan – Modyul 5: Munting Pagsinta (Dula-Mongolia)

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 9 Ikalawang Markahan – Modyul 5: Munting Pagsinta (Dula-Mongolia)
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Mga Akdang Pampanitikan ng Timog Silangang Asya Pag-unawa sa Binasa
Learners
Nasusuri ang padron ng pag-iisip ( thinking pattern ) sa mga ideya at opinyong inilahad sa binasang sanaysay

Copyright Information

Ruben R. Sanchez & Donna May D. Pinguit
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

425.88 KB
application/pdf