Filipino 9 Ikalawang Markahan – Modyul 6: Parabula ng Sampung Dalaga

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 9 Ikalawang Markahan – Modyul 6: Parabula ng Sampung Dalaga
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Mga Akdang Pampanitikan ng Silangang Asya Pag-unawa sa Napakinggan
Learners
Nasusuri ang mga tunggalian (tao vs. tao, at tao vs. sarili) sa kuwento batay sa napakinggang paguusap ng mga tauhan

Copyright Information

Floresilio M. Calubag
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

405.60 KB
application/pdf