Malaragway kag Masiling ang Basic Division Facts sang mga Numero hasta sa 10

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 August 31st

Description
Ang ini nga modyul gn sulat para sa bumulotho sang grade 3. malaragway kag masiling ang basic division facts sang mga numero hasta 10; pagbahin-bahin sang 2-hasta 3-digit nga mga numero sa 1-hasta 2- digit nga mga numero nga may ara ukon wala sang remainder kag pagbahin-bahin sang 2-hasta- 3 digit nga mga numero sa 10 kag 100.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mathematics
Numbers and Number Sense
Educators, Learners
Multiplies 2 to 3digit numbers by multiples of 10 and 100

Copyright Information

MARIVIC APLAON (marivicaplaon) - Camansi Elementary School, Kabankalan City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.28 MB
application/pdf
20