Igalang at Sundin

Learning Material  |  DOCX


Published on 2022 April 13th

Description
Ang aralin na ito ay makatutulong upang matutunan ng mag - aaral na igalang at sundin ang mga napagkasunduan ng samahan sa paaralan para sa ikabubuti nito
Objective
Nakapagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Yes
Schools Division of Catbalogan City - DepEd RO-8
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

11.05 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document