SELF LEARNING MODULE - QUARTER 2 - ESP - GRADE 2 - Modules 1 to 6

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 March 17th

Description
These are the Quarter 2 Grade 2 Edukasyon sa Pagpapakatao modules 1 to 6 SLMs in zip file.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko Para Sa Kabutihan ng Lahat Sumunod Tayo
Educators, Learners
Nakagagawa ng mabuti sa kapwa Nakatutukoy ng mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan Nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan sa iba't-ibang paraan

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

9.02 MB
application/zip