Filipino 4 Ikalawang Markahan – Modyul 1: Kaantasan ng Pang-uri

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 4 Ikalawang Markahan – Modyul 1: Kaantasan ng Pang-uri
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsasalita: Gramatika Kayarian ng Wika
Learners
Nagagamit nang
wasto ang panguri

-

paghahambin- pasukdol

sa paglalarawan
ng tao, lugar,
bagay at pangyayari, sa
sarili,ibang tao
katulong sa
pamayanan

Copyright Information

Rosemarie A. Caerlang
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

370.20 KB
application/pdf