Ang Magaling at Matagumpay na mga Pilipino

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 April 1st

Description
This module will help the learners to discover ways to recognize and appreciate the success of Filipinos by modeling their success, recognizing the tale in their sacrifice, and self–giving for the country, and emulating the virtues which have been key to the victory of the Filipinos.
Objective
Sa pagtatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahan na makapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga magagaling at matatagumpay na mga Pilipino sa pamamagitan ng:
1. pagmomodelo ng kanilang pagtatagumpay;
2. kuwento ng kanilang pagsasakripisyo at pagbibigay ng sarili para sa bayan; at
3. pagtulad sa mga mabubuting katangian na naging susi sa Pagtatagumpay ng mga Pilipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
Educators, Learners
Napahahalagahan ang magaling at matagumpay na mga pilipino

Copyright Information

Jorelyn D. Masin, Johnny Fajardo, Elizabeth L. Maximo
Yes
DepEd, Schools Division of Sipalay City
Use, Copy, Print

Technical Information

624.65 KB
application/pdf
Any
Adobe reader
20