Nakasusulat ng talata nang may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya o reaksyon ng isang paksa o isyu

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 May 18th

Description
Ang worksheet na ito ay tungkol sa talata. Nakapaloob dito ang mga iba't ibang gawain ng pagkatuto upang lubusang maintindihan ng mga mag-aaral ang pagsulat ng talata nang may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra.
Objective
Nakasusulat ng talata nang may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang paksa o isyu.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagsulat (Komposisyon)
Learners
Nakasusulat ng talata nang may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra upang maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang paksa o isyu

Copyright Information

Lilia S. Molina
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

208.51 KB
application/pdf