Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na May Kinalaman sa Sarili at Pangyayari

Learning Material  |  PDF
Description
Ang module na ito ay naglalaman ng pag-aaral tungkol sa mabuting pagsusuri sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Educators, Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Gualberto Dajao (gualbertodajao) - Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
Division of Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

430.55 KB
application/pdf