Math 3 Ika-upat na Marka – Modyul 6 Collecting Data sa isa ka Variable Pag-Interpret nan Data sa Bar Graph Pag-Organize Sanan Pag-Present nan Data sa Table sanan sa mga Bar Graph

Self Learning Module  |  PDF
Description
Math 3 Ika-upat na Marka – Modyul 6 Collecting Data sa isa ka Variable Pag-Interpret nan Data sa Bar Graph Pag-Organize Sanan Pag-Present nan Data sa Table sanan sa mga Bar Graph
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Mathematics
Statistics and Probability
Learners
Collects data on one variable using existing records

Copyright Information

Maria Isabel J. Agura
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

523.85 KB
application/pdf