Pagkilala at Paghahanda sa Sarili sa Yugto ng Pagdadalaga/Pagbibinata

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 August 27th

Description
Ang modyul na ito ay proyekto ng Curriculum Implementation Division lalo na ng Learning Resource Management and Development Unit, Department of Education, Schools Division of CAR bilang tugon sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang modyul na ito ay pag –aari ng Department of Education- CID, Schools Division of CAR. Layunin nito na mapabuti ang mga kasanayan ng mga mag –aaral sa EsP
Objective
Learning Competency/Code
1.3. Naipaliliwanag na ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata ay;
a.) nakatutulong sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili at;
b.) Paghahanda sa limang inaasahang kakayahan at kilos na nasa mataas na antas (phase) ng pagdadalaga/pagbibinata (middle and late adolescence): (paghahanda sa pagyhahanapbuhay, paghahanda sa pag-aasawa/pagpapamilya at pagkakaroon ng mga pagpapahalagang gabay sa mabuting asal), at pagiging mabuti at mapanagutang tao (EsP7PSIb-1.3).
1.4. Naisasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng limang inaasahang kakayahan at kilos (developmental tasks) sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata (EsP7PSIb-1.4).

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pagkilala at Pamamahala sa mga Pagbabago sa Sarili
Learners
Napatutunayan na ang pagunawa ng kabataan sa kanyang mga tungkulin sa sarili bilang anak kapatid magaaral mamamayan mananampalataya kosyumer ng media at bilang tagapangalaga ng kalikasan ay isang paraan upang maging mapanagutan bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay

Copyright Information

JANICE U. BENDOZA
Yes
DepEd CAR
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

816.83 KB
application/pdf