Filipino 7 Ikatlong Markahan – Modyul 2 Pagpapaliwanag ng Kahulugan ng mga Salita, Pagsulat ng Kaalamang-Bayan

Self Learning Module  |  PDF
Description
Filipino 7 Ikatlong Markahan – Modyul 2 Pagpapaliwanag ng Kahulugan ng mga Salita, Pagsulat ng Kaalamang-Bayan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naihahambing ang mga katangian ng tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipan

Copyright Information

Gemma F. Salem
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

585.72 KB
application/pdf