Pagsulat ng Balita

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2024 April 18th

Description
Ang materyal na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay isinulat ni Gng. Leonida A. Puctiyao mula sa Dibisyon ng Kalinga. Ang mga gawain at pagtataya ay sadyang iniakma para sa paglinang ng mga kasanayan at kakayahan para sa mga mag-aaral ng ika-pitong baitang.
Objective
1. Nasusuri ang mga salitang ginamit sa pagsulat ng balita ayon sa napakinggang halimbawa

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Pag-unawa sa Napakinggan
Learners
Pangwakas na gawain (8 sesyon)
nasusuri ang mga salitang ginamit sa pagsulat ng balita ayon sa napakinggang halimbawa

Copyright Information

Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

485.28 KB
application/pdf