Q4 Homeroom Guidance Grade 2 Module 13: I Can Do It

Learning Material, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2021 September 22nd

Description
This module was designed to help the learners develop their ability to value onself, their capacity to solve problems with others, and what they can contribute to the community.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan, English
Pamumuhay sa Komunidad
Educators, Learners
Naipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpatili ng kalinisan ng sariling komunidad Nailalarawan kung paano natutugunan ang pangangailangan ng mga tao mula sa likas yaman ng komunidad Naiuugnay ang epekto ng pagkakaroon ng hanapbuhay sa pagtugon ng pangangailangan ng komunidad at ng sariling pamilya

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.44 MB
application/pdf