Paggamit ng Cohesive Device sa Pagsulat ng Teksto

Learning Material, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2021 July 8th

Description
Tatalakayin sa Learning Activity Sheets (LAS) na ito ang mga katangian at kalikasan ng iba’t ibang uri ng teksto. Ipinakilala sa unang lingo ang mga iba’t ibang uri ng teksto at ang pagkakaiba ng mga ito gayundin sa mga paksa at mahahalagang salita na ginagamit sa bawat uri. Sa inyong patuloy na paglalakbay ay lubusan mong makikilala ang mga pagkakaiba ng bawat uri dahil tatalakayin dito ang katangian ng bawat isa. Maliban dito ay matututo kang magsulat ng halimbawa ng bawat uri nito. May mga gawaing inihanda para sa inyo upang lubos mong maunawaan at mahikayat sa pagsusulat ng teksto at sa gayon ay lalo pang lalawig ang inyong kaalaman. Ito’y inihanda para sa iyo dahil alam kong mahilig kang magbasa at sumulat kayat kinakailangang pag-aralan mo kung anong uri ng mga teksto ang inyong binabasa at sinusulat. Pagkatapos ng LAS na ito, ikaw bilang mag-aaral ay inaasahang: 1. Nagagamit ang cohesive device sa pagsulat ng sariling halimbawa ng teksto. F11WG-IIIc-90
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Mga Uri ng Teksto Mga Hakbang ng Pananaliksik para sa Papel Pananaliksik
Educators, Learners
Nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik (halimbawa: balangkas konseptwal, balangkas teoretikal, datos empirikal, atbp.) Naiisa-isa ang mga paraan at tamang proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik sa filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik Nagagamit ang mga katwirang lohikal at ugnayan ng mga ideya sa pagsulat ng isang pananaliksik Nakabubuo ng isang maikling pananaliksik na napapanahon ang paksa

Copyright Information

Thelma Dalayon (thelma.dalayon) - CAR
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

605.89 KB
application/pdf