719-13-21MELCS

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 April 20th

Description
Nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at sa kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan

Copyright Information

Leticia G. Medon
Yes
SDO-Benguet
Use, Copy, Print

Technical Information

1.34 MB
application/pdf