Ayaten, Aywanan ken Tulungan Dagiti Addaan ti Sagubanit

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 4th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Edukasyon sa Pagpapakatao.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagpapakita ng malasakit sa may mga kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng isport at iba pang programang pampaaralan pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro at iba pang paligasahan sa pamayanan Nakapagpapakita nang may kasiyahan ang pakikiisa sa mga gawaing pambata hal paglalaro programa sa paaralan

Copyright Information

Abegail Laquiao (abegail.laquiao) - Western Tabuk CS, Tabuk City, CAR
Yes
DepEd Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

615.61 KB
application/pdf