Magulang Ko, Mahal at Iginagalang Ko

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Edukasyon sa Pagpapakatao.
Objective
Nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang
sa mga magulang EsP1P- IIa-b – 1

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagsasabi ng totoo sa magulang nakatatanda at iba pang kasapi ng maganak sa lahat ng pagkakataon upang maging maayos ang samahan kung saan papuntananggalingkung kumuha ng hindi kanya mga pangyayari sa paaralan na nagbunga ng hindi pagkakaintindihan kung gumamit ng computer sa paglalaro imbis na sa pagaaral

Copyright Information

Raiza V. Vernabe
Yes
Raiza V. Bernabe
Use, Copy, Print

Technical Information

1.02 MB
application/pdf