Dagiti Nagbaliwan ken Agtultuloy a Progreso ti Probinsiak

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 10th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Natatalakay ang mga pagbabago at
nagpapatuloy sa sariling lalawigan at
kinabibilangang rehiyon. AP3KLR-IIc-2

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ekonomiya at Pamamahala
Learners
Naipakikita ang ugnayan ng kabuhayan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang rehiyon

Copyright Information

Lagrimas Gamayo (lagrimas.gamayo) - San Isidro Norte ES, Apayao, CAR
Yes
Lagrimas Gamayo
Use, Copy, Print

Technical Information

669.21 KB
application/pdf