FIL 8 Q1M1 - Karunungan ng Buhay

Modules  |  PDF
Description
Pag-aaral at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa mga karunungang-bayan tulad ng salawikain, sawikain o kawikaan, at kasabihan bilang akdang pampanitikan sa kasalukuyang panahon
Objective
Naiuugnay ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang-bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naipaliliwanag ang mga
hakbang sa paggawa ng
pananaliksik ayon sa
binasang datos

Copyright Information

Jacqueline R. Vertudazo
Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

657.03 KB
application/pdf