F-Diagram (Poster)

Teacher's Guide, Posters, General References  |  JPEG


Published on 2020 June 16th

Description
This Poster will serve as a reference material or tool in basic hygiene and cleanliness procedures for teachers and health focal.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
health well-being and motor development - physical education and health C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Pangangalaga sa Sariling Kalusugan at Kaligtasan (PKK)
Educators, Learners
Naisasagawa ang pangangalaga sa pansariling kalusugan tulad ng: paglilinis ng katawan, paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, pagsesipilyo, pagsusuklay, paglilinis ng kuko, pagpapalit ng damit, pagtugon sa personal na pangangailangan nang nag-iisa (pagihi, pagdumi) paghuhugas ng kamay, pagkatapos gumamit ng palikuran Naipakikita ang wastong pangangalaga sa mga pansariling kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng katawan

Copyright Information

Yes
Save The Children Org.
Use, Copy, Print

Technical Information

182.56 KB
image/jpeg