Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa Lesson Exemplar in AP 4

Learning Material  |  PDF


Published on 2020 May 15th

Description
This contextualized lesson exemplar can be used in discussing civic efficacy of every citizen as part of the nation like patronizing the products made in Kabankalan City and Cleaning the environment.
Objective
Natatalakay ang mga gawaing nagpapakita ng kagalingan pansibiko ng isang kabahagi ng bansa (hal. Pagtangkilik ng produktong Pilipino, pagsunod sa mga batas ng bansa, tumulong sa paglilinis ng kapaligiran) (AP4KPB-IVd-e-4.2).

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Araling Panlipunan
Kabahagi Ako sa Pag-unlad ng Aking Bansa
Educators, Learners
Natatalakay ang kahalagahan ng mga gawaing pansibiko ng bawat isa bilang kabahagi ng bansa

Copyright Information

GLENDA AGRAVANTE (glendzkie78) - Binicuil ES, Kabankalan City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

878.21 KB
application/pdf