Masusing Banghay Aralin - Grado 6 Unang Markahan - Travelogue - Si Hen. Francisco del Castillo at ang 19 na Martir ng Aklan

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2020 February 5th

Description
Ang Katipunan Movement sa Aklan ay inorganisa sa ilalim ng pamumuno ni Hen. Francisco del Castillo ng Bantayan, Cebu at ni Candido Iban ng Bayan ng Malinao sa Aklan. Alamin ang ilang mga magigiting na Martir ng Aklan na nakikipaglaban sa panahon ng mga Espanyol.
Objective
Nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakikipaglaban para sa kalayaan tulad ni Heneral Francisco del Castillo at ang Labinsiyam na Martir ng Aklan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo
Educators, Learners
Nasusuri ang mga ginawa ng mga makabayang pilipino sa pagkamit ng kalayaan Nasusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong espanyol Nabibigyang halaga ang mga kontribosyon ng mga natatanging pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan

Copyright Information

GYLIN ZAUSA (GYLIN) - Libacao Central ES, Aklan, Region VI - Western Visayas
Yes
Department of Education - Division of Aklan
Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.41 MB
application/pdf