Travelogue-Ana Juanders

Learning Material  |  PDF


Published on 2019 December 13th

Description
Ana Juanders IS A Travelogue that comes from the wonders of the two municiplities in the province Southern Leyte which are the Anahawan and San Juan. This material can be used by the teachers as teaching aid in their lessons .
Objective
Relate the importa pasyalan bilang yamang likas ng bansance of surroundings to people and other living things
Naiisa-isa ang mga magagandang tanawin at lugar

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 3
Science, Araling Panlipunan
Living Things and Their Environment Lipunan, Kultura at Ekonomiya ng Aking Bansa
Learners
Explain how living things depend on the environment to meet their basic needs Nakalalahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga, at nagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansa

Copyright Information

Yes
SDO Southern Leyte
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.51 MB
application/pdf