Ha Eskwelahan

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 March 24th

Description
This story Ha Ekswelahan is designed for Kindergarten for Quarter 1 Week 2 which aims to develop the following competencies: • Naipapakita ang kahandaang sumubok ng bagong karanasan (SEKPSE-IIIc-6); • Natutukoy na ang bawat isa ay may karapatang matuto/makapag-aral/ pumasok sa paaralan (KMKPAra-00-1); • Natutukoy na ang paaralan ay isang mahalagang bahagi ng komunidad KMKPAra-00-7).
Objective
To develop the following competencies:
• Naipapakita ang kahandaang sumubok ng bagong karanasan (SEKPSE-IIIc-6);
• Natutukoy na ang bawat isa ay may karapatang matuto/makapag-aral/ pumasok sa paaralan
(KMKPAra-00-1);
• Natutukoy na ang paaralan ay isang mahalagang bahagi ng komunidad KMKPAra-00-7).

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom)
Educators, Learners
Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad.

Copyright Information

JENNYLOU MORTEGA (jennylou.mortega@deped.gov.ph) - Rizal Central School, Tacloban City, Region VIII - Eastern Visayas
Yes
DepEd Tacloban City
Use, Copy, Print

Technical Information

8.09 MB
application/pdf