Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan Grade 2

Learning Material  |  PDF
Description
A Contextualized Detailed Lesson Plan for showcasing the offer of the community in Surigao City
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Educators, Learners
Naiuugnay ang pagbibigay serbisyo paglilingkod ng komunidad sa karapatan ng bawat kasapi sa komunidad Nasasabi na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad Naisasagawa ang disiplinang pansarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin bilang kasapi ng komunidad Napahalagahan ang kagalingan pansibiko sa sariling komunidad

Copyright Information

Bagnol, Felix N.; Alisangco, Carolyne D.; Morales, Aurae Juliet C.
Yes
Schools Division Office of Surigao City
Use, Print

Technical Information

516.05 KB
application/pdf
Windows 10
Adobe Acrobat
6