Ni Lucas

Learning Material, Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2019 July 9th

Description
This book entitled “ Ni Lucas “ is a Mother Tongue based language where in beginners can easily understand and comprehend since it is written in Iloco. It enhances love for reading by listening attentively and by making comments and reactions.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE)
Educators, Learners
Naipakikita ang pag-unawa sa nangyayari o kasalukuyang sitwasyon at nakapaghihintay sa tamang oras na matugunan ang gusto/pangangailangan.

Copyright Information

Racquel L. Manuel ; Ilustrated by Sheryl M. Benito
Yes
Racquel L. Manuel ; Ilustrated by Sheryl M. Benito
Use, Copy, Print

Technical Information

6.71 MB
application/pdf