Ang Kalipay ni Lolo kag ni Lola

Learning Material  |  PDF


Published on 2019 April 2nd

Description
This story will be used in week 1 of the 2nd quarter. This is the story of Lolo Caruso and Lola Henret. They live by themselves, and they long for something. Find out what makes Lolo Caru and Lola Ret happy.
Objective
Nauunawaan ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Educators, Learners
Naihahahambing ang mga pagpapahalaga ng sariling pamilya sa ibang pamilya

Copyright Information

Catillo, Christine Karen D.
Yes
DepED Schools Division of Guimaras
Use, Copy, Print

Technical Information

9.35 MB
application/pdf