Banghay Aralin sa Mathematics Ikalawang Baitang

Learning Material, Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2019 February 8th

Description
Ang araling ito ay hango sa curriculum guide ng Mathematics Grade 2 na isinalin sa tagalog. Layunin ng araling ito na maipaunawa nang lubusan sa mga mag-aaral ang wastong Pagkakasunod-sunod ng magkakaparehong bahagi ng fraction
Objective
1. Naiaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ang magkakaparehong bahagi
2. Nakababasa at nakasusulat ng magkahalintulad na bahagi
3. Nakapaghahambing ng magkahalintulad na bahagi gamit ang magkakaugnay na simbolo

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mathematics
Numbers and Number Sense
Educators, Learners
Compares similar fractions using relation symbols

Copyright Information

Anabelle P. Arevalo
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

218.94 KB
application/pdf
Windows
4 pages