DAILY LESSON LOG EsP7

Lesson Plan  |  DOCX


Published on 2019 February 6th

Description
Ang daily lesson log ay magiging gabay ng mga guro sa kanilang pagtuturo sa araw-araw.
Objective
. Magabayan ang mga mag-aaral sap ag-unawa sa mga panloob na salik na nakaiimplwensiya sa paghubog ng pagpapahalaga.
2. Malinang ang mga kasanayan gaya ng pagbibigay puna sa mga kilos na nakikita mula sa mga tao sa kanilang paligid.
3. Pagsusuri sa mga kilos ng tao sa iba’t-ibang yugto sa pamamagitan ng maikling presentasyon
4. Paggawa ng mga tiyak na hakbang na ilalapat sa pang-araw-araw na buhay at pagpapasiya na makatutulong sa paghubog ng mga panloob na salik na nakaiimpluwensiya sa paghubog ng pagpapahalaga.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagpapahalaga at Birtud
Educators
Nasusuri ang isang kilos o gawi batay sa impluwensya ng isang panlabas na salik na nakaiimpluwensya sa paghubog ng pagpapahalaga sa kilos o gawi na ito

Copyright Information

Teresita Tado (teresitatado) - Mandaluyong High School, Mandaluyong City, NCR
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

18.99 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Microsoft
4 pages