Salitang Naglalarawan

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 March 13th

Description
Strategic intervention material intended for Filipino in Grade 3, Quarter 3, Week 4. Salitang naglalarawan. Nailalarawan ang mga bagay, tao, lugar sa pamayanan.
Objective
Nailalarawan ang mga bagay, tao, lugar sa pamayanan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagsasalita (Gramatika)
Educators, Learners
F3wg-iig-j3.1 nagagamit ang panghalip bilang pamalit sa pangngalan anyong ng (nito/niyan/ (noon) niyon)

Copyright Information

MISBAH RAÑIN (misbah.ranin.zc) - Talon-Talon ES, Zamboanga City, Deped Region IX - Zamboanga Peninsula
Yes
DepEd, Zamboanga City
Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

4.42 MB
application/pdf
Microsoft
11