Kindergarten Activity Sheet on “KAGANDAHANG ASAL”

Learning Material  |  DOCX


Published on 2018 December 16th

Description
A Kindergarten Activity Sheet on “KAGANDAHANG ASAL” to assess the following competencies: 1. Use polite greetings and courteous expressions in appropriate situations; 2. Pagsasabi ng “hindi ko po sinasadya”, “salamat po”, “walang anuman”, kung kinakailangan; at 3. Natutukoy ang kahalagahan ng pagpapakita ng positibong pag-uugali sa harap ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkatalo sa laro,atbp.
Objective
1. Use polite greetings and courteous expressions in appropriate situations
2. Pagsasabi ng “hindi ko po sinasadya”, “salamat po”, “walang anuman”, kung kinakailangan
3. Natutukoy ang kahalagahan ng pagpapakita ng positibong pag-uugali sa harap ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkatalo sa laro,atbp.

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
B. KAGANDAHANG ASAL (KA) : Pagpapahalaga sa Sarili (PS)
Learners
Naipakikita ang pagiging tahimik at maayos sa pagkilos/ pagsunod sa seremonya gaya ng pagluhod/pagtayo/pagyuko, pag-awit kung nasa pook dalanginan

Copyright Information

Miracle Beth Javedra (miraclebeth.javedra) - Graciano Lopez Jaena ES, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

76.25 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document