Unemployment

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  PDF


Published on 2018 October 31st

Description
Knowing the effects of unemployment to globalization, the reasons and solution to unemployment.
Objective
-Naiisa-isa ang mga implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
-Naipapaliwanag ang mga dahilan kung bakit nararanasan ang mga suliranin ng unemployment.
-Nakagagawa ng ibat-ibang mungkahi kung paano masosolusyunan ang unemployment.
-Natutunan ang pag-iimpok bilang isang mungkahi upang malutas ang unemployment gamit ang video ng KWENTO NI MILA.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Kahalagahan ng Pagaaral ng mga Kontemporaryong Isyu
Educators
Naipaliliwanag ang ibat ibang uri ng kalamidad na nararanasan sa komunidad at sa bansa Naipaliliwanag ang aspektong politikal pangekonomiya at panlipunan ng climate change Naipaliliwanag ang konsepto ng sustainable development

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation
Use, Copy, Print

Technical Information

945.69 KB
application/pdf